XVII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XVII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

13 lutego 2020

Uprzejmie zapraszam na XVII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 20 lutego (czwartek) 2020 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr 138/XV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Nowotarski Samorządowej Karty Praw Rodzin.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego za rok 2019.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego na rok 2020.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekazania skargi do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie nabycia nieruchomości.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi powiatowej zlokalizowanej w Rabce-Zdroju od skrzyżowania z byłą dk 7 w Rabce Zdroju do miejsca włączenia nowego odcinka dk 47 w ciągu istniejącym.
 14. Przedstawienie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.
 15. Sprawozdanie Starosty Nowotarskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotaskiego

Tadeusz Rafacz