XVII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XVII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

24 marca 2016

Uprzejmie zapraszam na XVII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego V kadencji, która odbędzie się w dniu 31 marca 2016 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr 99/XIV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Miasto Nowy Targ prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 383/XLVI/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie darowizny nieruchomości.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczeń w budynku przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu
w drodze przetargu.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wystąpienia Powiatu Nowotarskiego ze Spółdzielni Socjalnej „U Starosty”.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wystąpienia Powiatu Nowotarskiego ze Spółdzielni Socjalnej „Bistro”.

14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia sprawozdań
z działalności Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego za rok 2015.

15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego na rok 2016.

16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie uzupełnienia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

17. Podjęcie Rezolucji Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie upamiętnienia 1050. Rocznicy Chrztu Polski

18.Podjęcie Rezolucji Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia wdzięczności za Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

19. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Nowotarskiego za 2015 rok.

20. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu za 2015 rok oraz Rynek pracy w Powiecie Nowotarskim w 2015 roku.

21. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu za 2015 rok.

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

23. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak