XVII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XVII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

21 lutego 2012

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XVII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 23 lutego (czwartek) 2012r. o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Podhala”.

 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu za rok 2011.

 8. Sprawozdanie Starosty Nowotarskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011.

 9. Podjęcie uchawały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku.

 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie nadania statutu Podhalańskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu w drodze przetargu.

 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Jabłonce.

 13. Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rolniczej w Zespole Szkół w Jabłonce.

 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Krościenku n/D.

 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D.

 1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu.

 2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu.

 3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu.

 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu.

 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu.

 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 w Nowym Targu.

 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu.

 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu.

 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu.

 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Nowym Targu.

 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Targu.

 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 13. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady
Jan Krzak