XVI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XVI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

23 stycznia 2020

Uprzejmie zapraszam na XVI Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 30 stycznia (czwartek) 2020 r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr 138/XV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia petycji
  w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Jabłonka prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych.
 10.  Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Czarny Dunajec prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem.
 12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli działalności Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie realizacji zadania dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych”.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz