XVI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XVI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

18 lutego 2016

Uprzejmie zapraszam na XVI Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego V kadencji, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2016 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Informacja o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim w 2015 roku i najważniejszych działaniach podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową w Nowym Targu i inne organy ścigania.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr 99/XIV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały nr 291/XXXIX/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowotarski udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020”.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nowotarskim na lata 2016-2018”.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2016 – 2020”.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Skórzanej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

14. Podjęcie Rezolucji Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie upamiętnienia 75 –tej rocznicy powstania Konfederacji Tatrzańskiej.

15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.

16.Przedstawienie rocznego sprawozdania o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Nowotarskiego za 2015 rok.

17. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski służące poprawie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu.

18. Sprawozdanie Starosty Nowotarskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za rok 2015.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

20. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak