XVI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XVI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

19 stycznia 2012

Uprzejmie zapraszam na XVI Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2012r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku.

 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały
  nr 94/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu w drodze przetargu.

 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu w drodze darowizny.

 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały nr 353/XL/2009 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 września 2009r. W sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Rabka-Zdrój oraz Miastu i Gminie Szczawnica prowadzenia zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

 11. Przyjęcie rezolucji Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zwiększenia kwoty kontraktu na rok 2012 w zakresie endoprotezoplastyki dużych stawów dla Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 13. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Jan Krzak