XLVI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XLVI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

22 września 2022

Uprzejmie zapraszam na XLVI Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się w dniu 29 września (czwartek) 2022 roku o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala obrad 1.17 (parter).

Proponuję następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uroczyste podziękowanie za wieloletnią współpracę na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół w Rabce – Zdroju Pani Irenie Jaworskiej.
 4. Uroczyste wręczenie uchwał Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzeń stanowisk: Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu Pani Beacie Tarnowskiej, Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu Pani Marzenie Waksmundzkiej, Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Romera
  w Rabce – Zdroju Panu Markowi Świder, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Rabce – Zdroju Pani Anecie Szczypuła - Knapczyk, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  w Rabce – Zdroju Pani Ewie Paśko.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr 316/XXXVII/2021 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 11. Podjęcie Rezolucji w sprawie przekształceń własnościowych Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. z siedzibą w Niedzicy.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za lata 2022 – 2023 Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie  przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023. 
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zasad udzielania  i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat nowotarski.

 

 

 

 1. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały
  nr 150/XVI/2020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie  powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Jabłonka prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych.
 2. Przedstawienie sprawozdania Powiatowego Zarządu Dróg za okres od 1 stycznia 2021r. do
  30 czerwca 2022r.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz