XLVI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XLVI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

5 października 2018

Uprzejmie zapraszam na XLVI Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się
w dniu
12 października 2018r. o godz. 11:00 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14, proponując następujący porządek obrad:

 

Pierwsza część sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uroczyste wręczenie odznaczeń „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” Pielęgniarkom
  i Położnym.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr 279/XXXVII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019r.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas nieoznaczony.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie w sprawie wysokości opłat w 2019 roku za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wysokości opłat w 2019 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie w sprawie powierzenia Miastui Gminie Szczawnica wykonania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowejz budżetu Powiatu Nowotarskiego Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn.: „Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna”.
 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowejz budżetu Powiatu Nowotarskiego Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1636K i drogą gminną w miejscowości Krościenko nad Dunajcem”.
 17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018, w tym
  o wynikach matur i egzaminów.
 18. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia sprawozdań
  z działalności Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego za 2018 rok.
 19. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Powiatu Nowotarskiego za 2018 rok.
 20. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Powiatu Nowotarskiego za lata 2014 – 2018.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu

lek.med. Jan Krzak