XLVI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XLVI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

23 października 2014

Uprzejmie zapraszam na XLVI Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się
w dniu 30 października 2014 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014
nr 270/XXXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za 2014 rok.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego na lata 2015 – 2022.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za 2014 rok.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na wynajem lokalu o powierzchni 33,04 m2 w budynku wolnostojącym przy bramie głównej dla firmy RAMED Spółka Jawna w Zakopanem, ul. Makuszyńskiego 1 na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu medycznego.

12. . Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie uchwały
w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2015 roku.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nowotarskiego Województwu Małopolskiemu, na realizację zadania pn.: „Budowa obwodnicy dw 969 Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna”.

14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 234/XXXI/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiar obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć.

15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014, w tym o wynikach matur i egzaminów.

16. Przedstawienie wyników opracowania pn. „15 lat Powiatu Nowotarskiego w III RP. Analiza ewaluacyjna”.

17. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego IV kadencji za lata 2010 – 2014.

18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Powiatu Nowotarskiego IV kadencji za lata 2010 – 2014.

19. Informacja Przewodniczącego Rady z przeprowadzonej analizy danych zawartych
w oświadczeniach majątkowych radnych.

20. Informacja Starosty z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

22. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Jan Krzak