XLV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XLV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

13 września 2018

Uprzejmie zapraszam na XLV Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu
20 września 2018r. o godz. 1300 w
Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala obrad 1.17 (parter), proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uroczyste podziękowanie za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu Panu Tadeuszowi Kalacie. Uroczyste wręczenie uchwał Zarządu Powiatu Nowotarskiemu w sprawie powierzenia stanowisk Dyrektorom Szkół i Placówek Oświaty Powiatu Nowotarskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr 279/XXXVII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia realizacji powierzonego przez Powiat Suski zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Suskiego usług świadczonych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy: „Promyk” w Nowym Targu z Filią „Radość Życia” w Rabce – Zdroju.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zwiększenia w 2018 roku środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na wynajem powierzchni dachu pod anteny nadawcze telefonii komórkowej na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na wynajem 2m2 w pawilonie D pod bankomat na czas nieokreślony
  w trybie bezprzetargowym.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2018 roku
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2019 roku.
 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały nr 321/XLIV/2018 z dnia 26 lipca 2018r
 17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.
 18. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zbycia nieruchomości.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 20. Wolne wnioski

Przewodnicżący Rady Powiatu Nowotarskiego

lek. med. Jan Krzak