XLV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XLV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

18 września 2014

Uprzejmie zapraszam na XLV Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się
w dniu 25 września 2014 r. (czwartek), o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s
w Maniowach 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014
nr 270/XXXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatu Nowotarskiego – Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały nr 291/XXXIX/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowotarski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wysokości opłat w 2015 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wysokości opłat w 2015 roku za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego.

14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2015 roku.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady

Jan Krzak