XLIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XLIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

21 lipca 2022

Uprzejmie zapraszam na XLIV Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się w dniu 28 lipca (czwartek) 2022 roku o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala obrad 1.17 (parter).

Proponuję następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr 316/XXXVII/2021 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia podziału zysku bilansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
  w Nowym Targu.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
  w Nowym Targu.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.
 11. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie uchwały Nr 38/V/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lutego 2019 roku (w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym powiatu nowotarskiego).
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Domów Pomocy Społecznej.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (linia: Ciche - Ratułów- Ciche- Czarny Dunajec- Stare Bystre – Rogoźnik - Ludźmierz - Nowy Targ).
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (linia: Podszkle - Piekielnik - Załuczne - Odrowąż - Pieniążkowice- Wróblówka - Czarny Dunajec - Stare Bystre- Rogoźnik- Ludźmierz- Nowy Targ).
 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (linia: Maniowy- Szlembark - Knurów- Łopuszna - Ostrowsko - Waksmund - Nowy Targ).
 17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały nr 291/XXXIX/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowotarski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 18.  Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 327/XXXVIII/2022 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. (w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu nowotarskiego).
 19. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie: zmiany Uchwały Nr 320/XLIV/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
 20. Podjęcie Rezolucji w sprawie: wydłużenia terminów na dostosowania instalacji cieplnych, określonych w uchwale nr  XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017r.w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Wolne wnioski.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

TADEUSZ RAFACZ