XLIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XLIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

19 lipca 2018

Uprzejmie zapraszam na XLIV Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 26 lipca 2018r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala obrad 1.17 (parter), proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr 279/XXXVII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nowotarskiego Województwu Małopolskiemu, na realizację zadania pod nazwą „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich”, polegającego na uruchomieniu przewozów kolejowych pod nazwą „Podhalańska Kolej Regionalna”.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiar obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku tych zajęć.
 11. Rozpatrzenie skargi na  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wolne wnioski.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

lek.med. JAN KRZAK