XLIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XLIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

25 czerwca 2018

Uprzejmie zapraszam na XLIII  Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 28 czerwca  2018r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za 2017 rok.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr 279/XXXVII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 10. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały
  nr 291/XXXIX/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowotarski udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowotarskiego.
 14. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

lek. med. Jan Krzak