XLIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XLIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

24 lipca 2014

Uprzejmie zapraszam na XLIII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się w dniu 31 lipca 2014 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014
nr 270/XXXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 256/XXXV/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 października 2013 roku dotyczącej przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2014.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Podhala”.

10. Przedstawienie planów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Targu dotyczących sposobu zagospodarowania terenu starego szpitala.

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak