XLII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XLII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

19 maja 2022

Uprzejmie informuję, iż XLII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego odbędzie się w dniu
26 maja (czwartek) 2022 roku o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala obrad 1.17 (parter).

Osoby chcące uczestniczyć w obradach sesji Rady Powiatu jako widzowie proszę
o korzystanie z transmisji na portalu youtube.com

 https://www.youtube.com/channel/UClrZKP92nQEi2xzLwtoYkbA/featured

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Przedstawienie informacji o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim w 2021r. i najważniejszych działaniach podejmowanych przez tut. Prokuraturę i inne organy ścigania.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr 316/XXXVII/2021 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 10. Przedstawienie raportu o stanie powiatu za rok 2021.
 11. Debata nad raportem.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia
  i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2021 rok.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.
 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas nieoznaczony.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wolne wnioski.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

TADEUSZ RAFACZ