XLII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XLII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

18 czerwca 2014

Uprzejmie zapraszam na XLII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się
w dniu 26 czerwca 2014 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Uroczyste podziękowanie za wieloletnią pracę Pani Marii Nenko Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr. 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za 2013 rok.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014
nr 270/XXXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany statutu Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania stypendiów stażowych dla uczniów w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Nowotarski.

14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany nazwy oraz nadania imienia Technikum dla Młodzieży w Rabce – Zdroju.

15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w terenie Powiatu Nowotarskiego.

16. Prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady

Jan Krzak