XLI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XLI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

19 kwietnia 2018

Uprzejmie zapraszam na XLI  Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 26 kwietnia  2018r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr 279/XXXVII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powołania Rady Społecznej przy Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
  w Nowym Targu.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowotarskiego na lata 2014-2018” za lata 2016-2017.
 10. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu za rok 2017 w zakresie realizacji zadań z zakresu:
  a)ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  b)ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  c)ustawy o pomocy społecznej.
 11. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskaluza rok 2017.
 12. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdrój za rok 2017.
 13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu za rok 2017.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

lek. med. Jan Krzak