XLI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XLI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

8 maja 2014

Uprzejmie zapraszam na XLI Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się w dniu 15 maja 2014 r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14
w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

(Uwaga: zmiana miejsca posiedzenia).

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014
nr 270/XXXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce – Zdroju.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Zdrój.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przeznaczenia zysku wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
w Nowym Targu na wynajem pomieszczenia o powierzchni 29m2 dla firmy WK – MED Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Łąkowa 19 na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na cele magazynowe.

14. Informacja o sytuacji finansowej w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 roku.

15. Stan bezpieczeństwa sanitarnego powiatu nowotarskiego – informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.

16. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu za rok 2013.

17. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdrój za rok 2013.

18. Sprawozdanie z działalności z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu za rok 2013.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

20. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak