XIX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XIX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

21 maja 2020

Uprzejmie zapraszam na XIX Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu 28 MAJA (czwartek) 2020 roku o godz. 1300 proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr 138/XV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku.

 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Nowotarskiego.

 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

 11. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego
  im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
  finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany w Statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmian w statucie Muzeum
  im. Władysława Orkana w Rabce- Zdroju.

 15. Przyjęcie Rezolucji Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przywrócenia funkcjonowania małego ruchu granicznego na drogowych i pieszo-rowerowych przejściach granicznych ze Słowacją.

 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały
  nr 150/XVI/2020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Jabłonka prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych

 17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022”

 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 19.             Wolne wnioski.
   

  Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

  Tadeusz Rafacz