XIV Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XIV Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

21 listopada 2011

Uprzejmie zapraszam na XIV Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie sięw dniu 24 listopada (czwartek) 2011r. o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym
 5. Interpelacje i zapytania
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr 17/IV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 18/IV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2012 roku
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za rok 2011
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anity Rajnisz na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 12. Wolne wnioski