XIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

23 grudnia 2015

Uprzejmie zapraszam na XIV Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się
w dniu 30 grudnia 2015 r. (środa), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wykazu kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Nowotarskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2016.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania zadania własnego Powiatu Nowotarskiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Franciszka Jędrusia na działalność Starosty Nowotarskiego.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego
Jan Krzak