XIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

19 listopada 2015

Uprzejmie zapraszam na XIII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się
w dniu 26 listopada 2015 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wysokości opłat w 2016 roku za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały nr 291/XXXIX/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowatorski udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nowotarskiego Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn.: „Budowa obwodnicy Chochołowa w ciągu DW 958”.

13. Podjęcie Rezolucji Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przywrócenia bezpośredniego połączenia lotniczego na trasie Kraków-Chicago.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak