XII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

19 września 2019

Uprzejmie zapraszam na XII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 26 września (czwartek) 2019r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie gratulacji Mistrzowi Świata w Skokach Narciarskich Panu Dawidowi Kubackiemu.
 3. Uroczyste podziękowanie za wieloletnią współpracę na stanowisku Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego Pani Romualdzie Prośniak. Uroczyste podziękowanie za wieloletnią pracę na stanowisku  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu Pani Agacie Domalik. Uroczyste wręczenie uchwał Zarządu Powiatu Nowotarskiemu w sprawie powierzenia stanowisk Dyrektorom Szkół i Placówek Oświaty Powiatu Nowotarskiego.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr 26/IV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nas Dunajcem w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w Centrum kształcenia Zawodowego Nr 2 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia zawodowego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych
  i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu w Centrum Kształcenia zawodowego Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2020 roku.
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia w drodze porozumienia przez Powiat Nowotarski realizacji powierzonego przez Powiat Tatrzański zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Tatrzańskiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerwiennem.
 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały nr 291/XXXIX/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowotarski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  oraz warunków i  zasad korzystania z tych przystanków
 17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie  rozpatrzenia petycji w sprawie uchwalenia polityki zarządzania konfliktem interesów.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 19. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz