XI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

17 września 2015

Uprzejmie zapraszam na XI Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się
w dniu 24 września 2015 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uroczyste podziękowanie dla Pani Zofii Krępa za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół w Krościenku nad Dunajcem oraz uroczyste wręczenie Panu Robertowi Dębskiemu uchwały Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem.

4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zwiększenia środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 roku.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg na terenie miasta Nowego Targu.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia Miastu
i Gminie Szczawnica zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

13. Podjęcie Rezolucji Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie leków i suplementów diety dostępnych bez recept w aptekach i na stacjach benzynowych.

14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach matur i egzaminów.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

16. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady

Jan Krzak