X SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

X SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

23 lipca 2015

Uprzejmie zapraszam na X Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się
w dniu 30 lipca 2015 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 327/XXXVII/2009 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w kształceniu zaocznym.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady

Jan Krzak