VII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

VII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

16 kwietnia 2015

Uprzejmie zapraszam na VII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się
w dniu 23 kwietnia 2015 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce – Zdroju.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Zdroju.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.

 1. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
  w Nowym Targu na zawarcie umowy najmu pomieszczeń Szpitala w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat z przeznaczeniem na działalność medyczną.
 2. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości
  i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej”.
 3. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 39/VI/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka
  w pieczy zastępczej.
 4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2014 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu za rok 2014.
 6. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Rabce - Zdrój za 2014 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu za rok 2014 oraz planu pracy na 2015 rok.
 1. Przedstawienie działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Jan Krzak