VI sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

VI sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

21 marca 2019
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr 26/IV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego na rok 2019.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany statutu Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyznania liczby punktów za spełnienie ustawowych kryteriów rekrutacji oraz określenia kryteriów rekrutacji organu prowadzącego i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów  na pierwszym etapie naboru do Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkól Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym  Targu.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte
  w Jabłonce.
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.
 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych Szkoły, przy ul. Nadwodniej 5
  w Nowym Targu.
 17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych Szkoły, przy Placu Słowackiego 14 w Nowym Targu.
 18. Podjęcie Rezolucji Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie podjęcia działań mających na celu utrzymanie w Nowym Targu lokalizacji Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
 19. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu za 2018 rok oraz „Rynek Pracy w Powiecie Nowotarskim w 2018 roku”. 
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 21. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz