V SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

V SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

19 lutego 2015

Uprzejmie zapraszam na V Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego V kadencji, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Informacja o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim w 2014 roku i najważniejszych działaniach podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową w Nowym Targu i inne organy ścigania.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/II/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania członków Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej działającej przy Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przystąpienia przez Powiat Nowotarski – Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

14. Podjęcie Rezolucji Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy osobom ewakuowanym ze wschodniej Ukrainy.

15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.

16. Przedstawienie rocznego sprawozdania o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Nowego Targu i Powiatu Nowotarskiego w 2014 roku.

17. Analiza działań ratowniczo – gaśnicznych Powiatu Nowotarskiego za rok 2014.

18. Sprawozdanie Starosty Nowotarskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za rok 2014.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

20. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady

Jan Krzak