Posiedzenie Komisj Zdrowia i Polityki Społecznej | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisj Zdrowia i Polityki Społecznej

16 lutego 2012

Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2012 roku o godz. 1430 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 35, sala konferencyjna.

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Analiza Rynku pracy w Powiecie Nowotarskim – aktywizacja rynku pracy i efekty podejmowanych działań przez Powiatowy Urząd Pracy w 2011 roku.

  3. Wstępna informacja na temat sytuacji finansowej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

  4. Przedstawienie analizy wykonania usług medycznych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II za okres od stycznia do grudnia 2011roku.

  5. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie nadania statutu Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

  6. Omówienie interpelacji zgłoszonej przez Radnego Bogdana Jazowskiego na XVI sesji RPN w dniu 26 stycznia 2012 roku dotyczącej komisji działających w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

  7. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Mirosław Kaczmarczyk