IX sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

IX sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

19 czerwca 2019

Uprzejmie zapraszam na IX Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 27 czerwca (czwartek) 2019r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Nowotarskiego – informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr 26/IV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie uchwały w sprawie rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2019 roku.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli „stanu przygotowania szkół średnich do przyjęcia dwóch roczników uczniów szkół podstawowych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz