IV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

IV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

17 stycznia 2019

Uprzejmie zapraszam na IV Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 24 stycznia (czwartek) 2019r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2019.

 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr 26/IV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku.

 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.

 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły przy Placu Słowackiego 14 w Nowym Targu.

 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia
  I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły przy ul. Nadwodnej 5 w Nowym Targu.

 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte
  w Jabłonce.

 16. Podjęcie Rezolucji Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie podjęcia działań mających na celu zakończenie prac związanych z postępowaniem scaleniowym na terenie wsi Lipnica Wielka.

 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 18. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Rafacz