IV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

IV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

22 stycznia 2015

Uprzejmie zapraszam na IV Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego V kadencji, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego przyjęcia budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2015.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawiewyboru delegatów do Kongresu Transgranicznego Związku „Euroregion Tatry”.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół w Krościenku nad Dunajcem.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Krościenku nad Dunajcem.

14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Pana Jacka Sikorskiego.

15. Ocena bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w Powiecie Nowotarskim.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17. Wolne wnioski

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak