III sesja Rady Powiatu Nowotarskeigo | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

III sesja Rady Powiatu Nowotarskeigo

20 grudnia 2018

Uprzejmie zapraszam na III Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 r. (czwartek), o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Nowotarskiego VI Kadencji
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018
  Nr 279/XXXVII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wykazu kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Nowotarskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie uchwały Nr 284/XXXVII/2017
  z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Powiatu Nowotarskiego, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystywania.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na skargę złożoną przez Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Nowotarskiego na lata 2015-2022.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz