II SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

II SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

29 listopada 2018

Uprzejmie zapraszam na II Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się
w dniu 6 grudnia 2018 r. (czwartek), o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego V Kadencji.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Nowotarskiego VI Kadencji.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powołania członków Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Powiatu Nowotarskiego.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowotarskiego.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr 279/XXXVII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na skargę złożoną przez Zdrowe Ceny K. Stępek G. Smoła sp.j.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na skargę złożoną przez Zdrowe Ceny K. Stępek G. Smoła sp.j.
 15. Zapoznanie się z wnioskiem fundacji „Szczęśliwe Jutro” dotyczącym założenia placówki opiekuńczo – wychowawczej.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Rafacz