I INAUGURACYJNA SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

I INAUGURACYJNA SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

9 listopada 2018

Postanowienie

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II

z dnia 4 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania I sesji Rady Powiatu Nowotarskiego w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 22 października 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 3 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349,1432), Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II
postanawia, co następuje:


§ 1. Zwołać I sesję Rady Powiatu Nowotarskiego na dzteń 22 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 (parter),  w celu złożenta ślubowania przez radnych wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 pażdziernika 2018 r.
§ 2. Ustalić porządek obrad sesji Rady Powiatu Nowotarskiego stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.
§ 3. Niniejsze postanowienie stanowi zaproszenie na I sesję rady.
§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej
wiadomości.

Załącznik
do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
z dnia 4 listopada 2018 r.


Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Nowotarskiego
1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji
2. Wystąpienie Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowy Targu i wręczenie zainteresowanym zaśwtadczeń o wyborze na radnego
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
4. Wybór Przewodniczącego Rady
5. Rozszerzenie porządku obrad
6. Zakończenie obrad

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu

Piotr Borkowski