I INAUGURACYJNA SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

I INAUGURACYJNA SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

26 listopada 2014

Postanowienie

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 25 listopada 2014 r.

w sprawie zwołania I sesji Rady Powiatu Nowotarskiego w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu

postanawia, co następuje:

§ 1. Zwołać I sesję Rady Powiatu Nowotarskiego na dzień 27 listopada 2014 r. o godz. 15.30 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 w Nowym Targu w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. § 2. Ustalić porządek obrad sesji Rady Powiatu Nowotarskiego stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 3. Niniejsze postanowienie stanowi zaproszenie na I sesję rady.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.


Załącznik

do Postanowienia

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 25 listopada 2014 r.

Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Nowotarskiego

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji

2. Wystąpienie Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Targu

3. i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego

4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych

5. Rozszerzenie porządku obrad

6. Wybór Przewodniczącego Rady

7. Zakończenie obrad


Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu

Tadeusz Piesowicz