Komisja Rewizyjna - 29.05.2024 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Rewizyjna
29.05.2024

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14

ZMIANA TERMINU POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 3 CZERWCA 2024 roku o godz. 11.00 Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 29 maja 2024 roku o godz. 14.00 Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  3. Wydanie opinii do sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za rok 2023
    • zapoznanie się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania  finansowego Powiatu Nowotarskiego za 2023 rok.
  4. Wydanie opinii z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2023 rok:

a) do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 rok,

b) do informacji o stanie mienia Powiatu Nowotarskiego,

c) do informacji o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych instytucji kultury za 2023:

  • Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce Zdrój,
  • Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce Zdrój,
  • Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.

d) do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za rok 2023.

5. Podjęcie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Nowotarskiego za 2023 rok.

6. Przygotowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2023 rok.

7. Przygotowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Nowotarskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca  Komisji Rewizyjnej

Renata Możdżeń – Starowicz