Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 15.05.2023 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
15.05.2023

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 15 maja 2023 roku o godz. 12:30 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.


Proponowany porządek obrad:      

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wydanie opinii do sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za rok 2022
  • zapoznanie się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania  finansowego Powiatu Nowotarskiego za 2022 rok.
 3. Wydanie opinii z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2022 rok:
 1. do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok,
 2. do informacji o stanie mienia Powiatu Nowotarskiego,
 3. do informacji o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych instytucji kultury za 2022:

•Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce Zdrój,

•Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce Zdrój,

•Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.

 1. do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za rok 2022.
 1. Podjęcie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Nowotarskiego za 2022 rok.
 2. Przygotowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2022 rok.
 3. Przygotowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Nowotarskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Robert Furca