Komisja Rewizyjna - 16.05.2022 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Rewizyjna
16.05.2022

miejsce: W Starostowie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14

Zapraszam na posiedzenie w trybie hybrydowym Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 16 maja 2022 roku o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, sala konferencyjna Zarządu
nr 3.07
.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 18.03.2022r.
 3. Wydanie opinii do sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za rok 2021.
 4. zapoznanie się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za 2021 rok.
 5. Wydanie opinii z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2021 rok:
 6. do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021rok
 7. do informacji o stanie mienia Powiatu Nowotarskiego
 8. do informacji o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych instytucji kultury za 2021:

-Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce Zdrój,

-Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce Zdrój,

-Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.

 1. d) do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za rok 2021
 2. Podjęcie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Nowotarskiego za 2021 rok.
 3. Przygotowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2021 rok.
 4. Przygotowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Nowotarskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
 5. Przygotowanie wystąpienia pokontrolnego w zakresie wykorzystania samochodów służbowych z uwzględnieniem (przebiegu, ilości przejechanych kilometrów i zużycia paliwa w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu w latach 2020 i 2021.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Robert Furca