Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywatelii - 25.01.2022 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywatelii
25.01.2022

miejsce: W trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2022 roku o godz. 13:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2021 rok.
  4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.
  5. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa   Obywateli.

Jacek Król