Komisja Edukacji Publicznej - 6.12.2021 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Edukacji Publicznej
6.12.2021

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 6 grudnia  2021 o godz. 11:00 w Starostowie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sali obrad 1.17 (parter).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 13.07.2021.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 27.10.2021.
  4. Wydanie opinii do projektu Budżetu Powiatu Nowotarskiego na 2022 rok.
  5. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
  6. Zapoznanie się z Uchwałą nr 526/XI/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia
   10 listopada 2021 roku w sprawie: wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 1 ustawy o finansach publicznych
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej

Maria Domagała