Komisja Rewizyjna - 9.11.2021 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Rewizyjna
9.11.2021

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2021 roku o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 24.09.2021r.
  3. Zapoznanie się z protokołem z kontroli oraz przygotowanie wystąpienia pokontrolnego zakresie realizacji zadań przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowy Targu w zakresie realizacji umowy z Firmą obsługującą parking przy Szpitalu, termomodernizacja Szpitala
  4. Zapoznanie się z protokołem z kontroli oraz przygotowanie wystąpienia pokontrolnego w zakresie wykonania dochodów przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu za lata 2016-2020, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów z umów za zajęcie pasa drogowego.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Robert Furca