Komisja Rewizyjna - 13.09.2021 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Rewizyjna
13.09.2021

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 13 września 2021 roku o godz. 14:30 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

1 Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 17.05.2021r.

3. Czynności przygotowawcze do planowanej kontroli realizacji zadań przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowy Targu.

a)w zakresie realizacji umowy z Firmą obsługującą parking przy Szpitalu

b)termomodernizacja Szpitala.

4. Czynności przygotowawcze do planowanej kontroli wykonania dochodów przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu za lata 2016-2020, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów z umów za zajęcie pasa drogowego.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Robert Furca