Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 27.01.2021 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
27.01.2021

miejsce: Komisja odbywać się będzie w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 27 stycznia 2021 roku, o godz. 12:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej w dniu 23.11.2020 roku.

  3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

  4. Przygotowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok.

  5. Przygotowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.

  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Maria Domagała