Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 28.10.2020 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
28.10.2020

miejsce: Komisja odbywać się będzie w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 28 października 2020 roku, o godz. 13:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej w dniu 30.07.2020 roku.

  3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem.

  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020

  5. Omówienie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Zespołu Szkół nr 1 z salą gimnastyczną oraz rozbudowa budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo- Opiekuńczych wraz z zagospodarowanie terenu przy ul. Jana Pawła II 85 w Nowym Targu.”

  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Maria Domagała