Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 24.06.2020 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
24.06.2020

miejsce: Komisja odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 24 czerwca 2020 roku, o godz. 13:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej w dniu 29.04.2020 roku.

  3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały nr 284/XXXVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Powiatu Nowotarskiego, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.

  4. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Maria Domagała