Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 21.01.2020 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
21.01.2020

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu
21 stycznia 2020 roku o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, sala obrad 1.17.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 5 grudnia 2019 roku.

  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 30 grudnia 2019 roku

  4. Czynności przygotowawcze do planowej kontroli prawidłowości działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2019.

  5. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok.

  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomasz Rajca