Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 5.12.2019 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
5.12.2019

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu
5 GRUDNIA 2019 roku o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:      

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 24.10.2019 r.
  3. Przygotowanie wystąpienia pokontrolnego w zakresie  realizacji zadania  dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych.
  4. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomasz Rajca