Komisja Rewizyjna - 23.09.2019 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Rewizyjna
23.09.2019

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu
23 września 2019 roku o godz. 09:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 18.06.2019 r.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 23.07.2019 r.
  4. Przygotowanie wystąpienia pokontrolnego z planowanej kontroli wybranych postępowań zamówień publicznych przeprowadzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu w roku 2018.
  5. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019 roku
  6. Ocena realizacji wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku wraz z oceną realizacji wykonania budżetu za ten okres przez jednostki budżetowe powiatu w tym Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu oraz ocena realizacji spłati zobowiązań powiatu.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomasz Rajca